Szent Márton Óvodai Alapítvány

LIGETI CSEPEREDŐ ÓVODA SZABADSÁG UTCAI TAGÓVODA ALAPÍTVÁNYA:

A „SZENT MÁRTON ÓVODAI ALAPÍTVÁNY”

 

A Szent Márton Óvodai Alapítvány 2002 decemberében, a 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 71.sz. alatti

Óvoda eredményes működésének biztosítása érdekében jött létre.

Alapítvány neve: Szent Márton Óvodai Alapítvány

Alapítvány székhely: H- 2085. Pilisvörösvár, Szabadság u. 71.

Alapítvány célja:

  • A 3-7 éves gyermekek esztétikus, higiénikus óvodai környezetének kialakítás és eredményes fenntartása .
  • A gyermekek mozgásfejlődéséhez szükséges eszközök, tárgyi feltételek biztosítása.
  • A német nemzetiség kultúrájának az óvodásokkal való megismertetése, hagyományok átörökítése.

A Szülők részéről felajánlott Személyi jövedelemadó 1 %-ának évenkénti  felhasználásával  megvalósíthatjuk

kitűzött céljainkat, s hozzájárulhatunk gyermekeink  személyiségfejlesztéséhez, valamint egészséges

személyiségfejlődéséhez.

Köszönjük támogatásukat !

Szent Márton Óvodai Alapítvány

2085 Pilisvörösvár, Szabadság utca 71

Adószám: 18703241-1-13

Telefon/Fax:  26/332-156

OTP: 11742245-20059501