Pedagógiai Program

“Pedagógiai programunk – összhangban az Óvodai nevelés országos alapprogramjával és a közoktatás fejlesztési törekvésekkel – a gyermekek óvodai nevelésében érvényesítendő elveinket fogalmazza meg. Pedagógiai alapelvünket meghatározza az a szemlélet, hogy a gyermek nevelése a család joga és kötelessége, melyben az óvoda sajátos eszközeivel fejlesztő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be.

Pedagógiai rendszerünk gyermekközpontú, befogadó, tiszteletben tartja a gyermekeket megillető jogokat. A gyermeki személyiség kibontakoztatásának megerősítésére, a testi, lelki szociális szükségletek kielégítésére, tiszteletben tartására törekszünk, oly módon, hogy biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő bánásmódot az óvodai nevelés során.”

Pedagógiai programunk innen érhető el.