Óvoda történet

’’Van-e szebb hivatás, mint új kertbe az első jó magot vetni?’’/Kodály Zoltán/

A Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda Szabadság Utcai Tagóvoda gyermekei és dolgozói nevében köszöntünk honlapunkon!

Az óvoda neve: LIGETI CSEPEREDŐ NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA SZABADSÁG UTCAI TAGÓVODA
DEUTSCHER KRABBELKINDERGARTEN IN LIGET

Címünk: 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 71
Telefon/Fax: +36 – 06 – 26 – 332 – 156
Email cím: szabadsagovi@freemail.hu

Az óvoda rövid története:

Óvodánk 1958-ban épült kétcsoportos óvodaként. Az első vezető óvónő – Nagy Mártonné sz.: Vachaja Teréz volt, aki szolgálati lakást kapott az óvoda épületében, a bejárat jobb oldalán. A baloldalon két egybenyíló csoportszobába jártak a gyerekek, amit cserépkályha fűtött. Öltöző és kis mosdók biztosították a gyermekek egészséges gondozását. Az óvoda udvarát füvesítették és fákat ültettek, ezzel is alkalmassá téve a gyermekek részére a kellemes udvari élet lehetőségét. Különböző játékokkal – hinták, mászókák, tömegközlekedési eszközök kicsinyített másával – színesítették az udvart. Az évek folyamán kicsinek bizonyult a kétcsoportos óvoda. Ezért bővítésre szorult, így belső átalakítással– három csoporttá alakult. Ezáltal megnövekedett az óvoda befogadó képessége és a személyi állomány is bővült.

Fetter Gyuláné tagóvoda-vezető idején, 2004 – ben került sor az óvoda átépítésére és felújítására. Átalakult a régi épület is, a földszintes épület emeletessé változott, 5 csoportossá bővült. A tetőtér beépítésével lehetőség nyílt az újabb csoportok fogadására. Erre azért is volt szükség, mert a Szent István utcai óvodát megszüntették és az ott dolgozó kollektíva a gyermekekkel átkerültek a felújított, korszerű, tornateremmel is bővített Szabadság utcai óvodába. Ettől kezdve nőtt a gyermekek létszáma is.

2012- 2015 között Kreiszl Antalné  volt a tagintézmény vezető. Az óvoda férőhelye 120 fő. Városunk jelentős területéről fogadjuk a hozzánk jelentkező gyermekeket.

’’Nincs az életben nagyobb felelősség és megtiszteltetés,
minthogy felnevelhetjük a következő nemzedéket.’’/dr. C. Everett Koop /

Óvodai nevelésünk célja: a 3 – 6 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Nevelési céljaink megvalósításában alapvetően az óvodás gyermekek természetes megnyilvánulási formáira támaszkodunk: a mozgásra és a természetes élethelyzeteket teremtő szabad játékra, mint a fejlődést meghatározó tényezőre. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek változatos tevékenységek által, minél több érzékszerven keresztül komplexen tapasztalják és ismerjék meg az tágabb környezetünket.

’’Werde was du noch nicht bist, Bleibe, was du jetzt schon bist. In diesem Bleiben und Werden Liegt alles Schöne auf Erden.’’ / Franz Grillparzer /

sváb kép

Óvodánk német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda, mely mindkét nyelv – magyar, német – fejlesztését szolgálja. Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata érvényesül. A nyelv elsajátítása utánzással, játékos formában történik. A német nyelvet az énekeken és verseken kívül a mindennapi élethelyzetekben is folyamatosan, természetes módon alkalmazzuk. Célunk a német nyelv megszerettetése, a sváb hagyományok ápolása, továbbadása, egyszerűbb tánclépések, mozgásformák elsajátítása, a kisebbségi identitástudat kialakítása.
Óvodai életünk egészét átszövik a hagyományok, ünnepek. Hatásukra formálódik a gyermeki közösség, szorosabbá válik az óvoda és a család kapcsolata.
Az óvoda pedagógusai és valamennyi dolgozója arra törekszik, hogy tudása legjavát adva hittel és hivatásszeretettel nevelje a jövő generációját!

’’Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba.’’

/ Németh László /