Intézmézményvezetői köszöntő

 

LIGETI CSEPEREDŐ NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
DEUTSCHER KRABBELKINDERGATEN IN LIGET

logok

 

OM-azonosító:032950
2085 Pilisvörösvár Zrínyi u 48.
Telefon:06/26 330-370
E-mail: ligetovi@ligeticseperedoovoda.hu

KEDVES LÁTOGATÓK!

Megújult honlapunkon megismerkedhetnek óvodánk életével, letölthetik dokumentumainkat, és az aktuális nevelési évre tervezett programjainkat. A legfrissebb információkért érdemes folyamatosan követni minket. Kedves Szülők, várjuk Önöket szeretettel nyílt programjainkon! Bepillantást nyerhetnek mindennapjainkba a márciusi nyílt héten –  melyet a már hozzánk járó gyermekek szülei számára szervezünk -, vagy áprilisban, a leendő ovisainknak és szüleiknek szervezett “Óvodai Kukucskáló” alkalmával.
Reméljük felkeltettük érdeklődésüket,  a látottak és olvasottak elnyerik tetszésüket.

 

Sok szeretettel köszöntjük Óvodánk honlapján!

Mai rohanó világunkban az óvodáskorú gyermekeknek szükségük van olyan érzelmi biztonságot nyújtó és nevelő környezetre, ahol szeretik, meghallgatják, értelmét fejlesztő játékba ágyazott tevékenykedtetéssel, megszerezhető tapasztalatokkal tartalmassá teszik mindennapjait. Olyan intézményre, ahol kiélheti mozgásigényét és tudatos mozgásfejlesztő neveléssel segítik testi-lelki egészségének javulását, elültetik benne az egészséges életmód iránti igényt. Elfogadják, támogatják egyéni szükségleteit, fejlesztik képességeit, készségeit, kibontakoztatják tehetségét, és segítik őt nehézségei leküzdésében.

Vegyes életkorú csoportjainkban a 3-6 éves korú gyermekek együttnevelése lehetőséget ad a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlődésére, az aktuális fejlettségi szintre épülő támogatásra, fejlesztésre. Előny a vegyes életkorú csoportjainkban, hogy az esetleges részképesség eltérések megélése ugyanazon csoportban lehetséges, a testvérek, rokonok, barátok, ismerősök egy csoporton belül együtt maradhatnak. Az utánzás lehetőségei érvényesülnek többnyire a kisebbek számára, a nagyobbak pedig megélhetik az együttműködések során a modell szerepet. A magatartásformálás gazdag tárháza nyitva áll. Mi, az óvoda dolgozói, mindannyian azon fáradozunk, hogy az itt eltöltött évek alatt a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, mert felkészült, humánus óvodapedagógusok fogadják őket és megvalósul a családi nevelés kiegészítéseként a bizalomra épülő együttműködés.

Szent-Györgyi Albert: ’’ Milyen embert is akarunk formálni?

 

A válasz egyszerű:

Egészséges testű, akaraterős,
Jó ítéletű, értelmes, tettre kész,
Szép célokért hevülő és áldozó embereket,
Akik meg tudják érteni és élni a szépet
És nagyot minden téren,
Akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal,
Akik megértik a dolgok összefüggéseit,
Akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek,
Amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon
És jóakaraton épülhet.”


 

UNSERE DEUTSCHE NATIONALITÄTENERZIEHUNGSPROGRAM

Hoffnung

In meine Hand ist es gegeben,
den Kindern die Welt zu bau’n,
in der sie ganz geborgen leben,
in dem sie frei auf sich vertrauen.

Ursula Bintig

Deutsche Sprache und Kultur sind unverzichtbare Grundvoraussetzungen für Erhalt und Stärkung ungarndeutscher Identität. Die Förderung der deutschen Sprache ist gemeinsame Aufgabe von Kindergärten und Familie. Die Spracherziehung kann nicht isoliert betrachtet werden, sie ist ein wichtiger Bestandteil des gesamten Kindergartenlebens. In der zweisprachigen Erziehung stehen Lernen und Spielen in enger Verbindung. Spielen ist eine wichtige Möglichkeit des Lernens. Das Lernen wird in unserer zweisprachigen Gruppen folgenderweise organisiert:

 • Durch das Freispiel unter passenden Voraussetzungen
 • Durch die Modell-Verhaltensweise der Kindergärtnerin
 • Durch Anregungen und Beschäftigungen

Német nemzetiségi nevelésünk során olyan közösségi élményeket kínálunk, melyek során megismerhetik, megélhetik a gyermekek a német nemzetiséghez és német kultúrához kötődő hagyományokat, gyermekjátékokat, dalos játékokat, táncokat, mondókákat; megismerhetik és használhatják a mindennapjaikhoz kötődő szituáció orientált német nyelvű kifejezéseket. Az óvoda és a család közös feladata a német nyelvi nevelés és a nemzetiségi kultúra átörökítése.

Manhercz Teréz
intézményvezető

 

Adaptált Komplex Prevenciós Pedagógiai Programunk bemutatása

 • Mi a program központi magja?

-GAZDAG MOZGÁSOS TAPASZTALATSZERZÉSpprogram

 • Mi célból?

– Potenciális tanulási zavarok megelőzése

 

– Folyamatos megfigyelés, fejlődés nyomon követése -> a részfunkciós zavarok korai kiszűrése -> támogató nevelés

 • Hogyan valósítjuk meg?

– Biztonságérzet, érzelmi egyensúly megteremtése alapvető feltétele a gyermeki személyiség kibontakozásához.
– Napirendünk ismétlődő tevékenységei a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó életritmus kialakítását alapozza meg.
– Heti rendünk megvalósítása során a kultúraközvetítés széles tárházát tevékenyen bejárva szerzünk közös tapasztalatokat, élményeket magyar és német nyelven.
– Rugalmasan alkalmazkodunk és változtatunk terveinken, ha a gyermekek érdeke úgy kívánja.

 

 • Tevékenység és tapasztalatszerzés útján, saját tempóban bontakozhat ki a gyermeki személyiség.

 

– Az óvodai tanulás a játék motivációs bázisára épül

– Mindvégig játékos jellegű marad (eszköz, eljárás, módszer)

– Lehetőség szerint minél több érzékszervi megtapasztalásra nyújtunk lehetőséget a megismerés folyamatában.

– Kölcsönös és egymásra ható közös tevékenység.

– Előre megtervezett feladatok alapján – a gyermekek részvételével,- egyéni fejlettségükhöz igazodva szervez és irányít az óvodapedagógus magyarul, németül.

 • Hagyományainkban gyökerezik a jövőnk.

Almabál/ Erntedankfest
Szüreti felvonulás
Sankt Martin Fest
Adventi vásár
Farsangi bál
Schwabentage
Nyílt napok
Kukucskáló
Ballagás

 • Ünnepeink méltó helyet foglalnak el az óvodai életben.

Mikulás várás
Karácsonyi ünnepség
Anyák-napi ünnepség
Gyermeknap
Ballagási ünnepség
Pedagógusnapi ünnepség

 • Programjaink a hétköznapjainkat teszik színesebbé, közös élményt nyújtva.

Gyermekkirándulások
Hangszer-kóstoló
Koncertek
Medve-projekt
Bábszínház
Kisállat bemutató
Sportnap
Nagyok búcsú-kirándulása

 • PR és Marketing tevékenységünk

– Fenti tevékenységeinkről folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus, nyomtatott és szóbeli úton egyaránt.

– Éves programtervünk nyilvános, (minden csoport faliújságján, honlapon elérhető)

– Közösségi hálón folyamatosan elérhetőek az aktualitások

– Plakátjaink színesek, tartalmasak

– Helyi újságban jelennek meg cikkeink egyes programjainkról, sikereinkről

– Az élő kapcsolat a legfontosabb, melyben partnereinkkel együtt tervezünk, szervezünk, értékelünk. Figyelemmel, tisztelettel, segítőkészséggel igyekszünk egymás felé fordulni.

 

„Nem az lesz sikeres felnőtt, aki kisgyermekkorban már felnőtt módon hajtott és teljesített, hanem az, aki teljes értékű kisgyerekéletet élhetett.”  Vekerdy Tamás