Figyelj! Mozogj! Okosodj!

logoA Figyelj, mozogj, okosodj! programmal azokat a gyermekeket szeretnék támogatni, akik a mozgás terén kiemelkedőn teljesítenek. Ezzel a programmal szeretnénk lehetőséget biztosítani azoknak a jó mozgású, hátrányos helyzetű gyermekeknek is, akiknek nem áll módjukban a különböző térítéses mozgásos foglalkozásokon (foci, ovitorna, néptánc) részt venni. Programunkat zenei, logikai matematikai elemekkel színesítettük.

A program célja

Célunk a kiemelkedő motoros képességű gyermekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése. /megelőzzük a tehetségígéretek elkallódását, felismerjük az alulteljesítő gyermekekben bujkáló kiváló képességeket/ A jó mozgású, tehetségígéretes gyermekek további komplex fejlesztése.A gyermekek fejlesztését két síkon kívánjuk megvalósítani: óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe ágyazva, illetve kiscsoportos mozgás fejlesztő „tehetséggondozó” foglalkozások keretében, a Magyar Mozgáskotta Módszer és eszköztár felhasználásával.A tehetséggyanús gyermekek kiválasztásának csak akkor van értelme, ha fejlesztésüket alapos tervezőmunka után megszervezzük és vállaljuk. Első lépesként olyan speciális célokat fogalmaztunk meg, melyeknek meg kell valósulni a fejlesztés során, hogy sikeresek legyünk.Évente két alkalommal, minden gyermeket számba véve, októberben és februárban összegezzük a tapasztalatainkat. A kiscsoportos korúak esetében az első időpont januárra – az óvodába kerülés időpontjához képest legalább öt hónapraesik. A kiválasztás után, óvoda szinten team megbeszélést szervezünk. Alkalmunk nyílik arra, hogy kicseréljük gondolatainkat, megtudjunk a gyermekekről minden olyan információt, ami számunkra és természetesen a gyermekek előnyére fontos lehet. Ezeket a megbeszéléseket igény szerint megismételjük.A gyermekek fejlesztése során fontosnak tartjuk a különleges, esetleg fejlesztésre szoruló területek mellett, az átlagos képességek, az egész személyiség támogatását. A gyermeknek tisztában kell lennie saját értékeivel, de nem szabad, hogy túlbecsülje azt. Egy-egy kiemelkedő gyermek integrálásában segíthet néhány más, intellektuális téren nem olyan kiváló társa. Ezek a gyerekek általában jó szociális érzékkel rendelkeznek. Ilyenkor mindannyian átélhetik, hogy nem csak az intellektuális kiválóság az érték.

Magyar Mozgáskotta Módszer

A Mozgáskotta olyan tervszerű és hatékony eszközt kínál a pedagógusoknak, amely a kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva játékos módon fejleszti a gyermek testi, kognitív, affektív és viselkedéses funkcióit. Alkalmazása során mozgásos tevékenységbe integráltan, komplex módon jelennek meg a különböző fejlesztési területek. Nem lezárt merev keretrendszer, hanem a felhasználó fantáziája által folyamatosan bővülő lehetőséget kínál, különös tekintettel a tehetségígéretekre. Komplex fejlesztőmódszer, melyben szinte észrevétlenül és élvezetes formában formálódik az emlékezet, a ritmus, a térérzékelés, a figyelem, fejlődik a beszéd és a gondolkodás. A módszer eszközrendszerét alkotó marokzsákok, a jelszalagok és a hasonló színű kottalapok segítségével a színek és az alakok felismerését, az emlékezet és a figyelem fejlesztését a gyermekek ismereteinek, képességeinek megfelelően különböző nehézségű és célú, a gyermekek számára élvezetes játékokkal biztosíthatjuk.

A Magyar Mozgáskotta Módszerről itt olvashat bővebben: www.mozgaskotta.hu

Lazító programelemek

Pihenni is meg kell tanulni a gyermeknek. Csak az tud igazán felfrissülni, aki szabad idejében el tudja engedni magát. Az ALE hopp! Egy olyan izgalmas helyszín, ahol a foglalkozások azt a célt szolgálják, hogy kicsik és nagyok örömmel, elvárások nélkül fejlődhessenek. Javul a mozgáskoordinációjuk, egyensúlyérzékük, testtartásuk, erősödik izomzatuk, fejlődik testtudatuk. Ezek mind kihatással vannak a mentális fejlődésükre és közérzetükre. Az ALE Hopp! eszköztárával izgalmas kihívásokra sarkall minden látogatót.

Az Így tedd rá! program során a játék és a tánc, mint közösségi élmény, hatalmas szerepet játszik a gyerekek életében. A népi játékok segítségével az összes kompetencia fejleszthető.